Gräsklippningsschema 2024

Stranden och pumphuset

Gräsklippnings-schema innebär att två medlemmar/fastigheter ” delar” på en vecka.

Schemat inkluderar veckorna 21-40. 

Schemat innebär gräsklippning vid stranden samt vid Pumphuset.

Vid ev problem vid tilldelad vecka så pratar man i första hand med någon av sina grannar för ett ev byte.

Ej utförd gräsklippningsvecka kommer att debiteras med 500:- enligt beslut vid årsmötet 2021-06-19.

Det finns en lista uppsatt vid Pumphuset där man fyller i datum eller väg nr samt signatur efter genomförd klippning, gäller både vid Pumphus och strand. Om vädret ställer till det så skriv Regn. Det kommer att underlätta vid kommande utvärdering.

Det är viktigt att gräsklipparna är i funktion när man kommer och ska klippa gräset.

Mattias Samner ombesörjer att det finns bränsle till klipparna på båda ställena.
Tar det slut, så får du som medlem själv fylla på och lägga ut mot kvitto.

C:\Users\Sandika\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WXRW3AO1\MCj01999350000[1].wmf