Funktionsansvariga

Kontaktuppgifter:

Vägar
Berndt Magnusson, 076-113 43 36
Skog
Pärre Dahlen, 070-891 01 61
Vatten
Leif Mårtensson, 073-964 19 14
Johan Strömberg, 070-271 85 25
Hamnfogde
Magnus Andersson, 070-9147975
Teknik
Lasse Brundin, 0173-176 11 eller 0173-403 73