Viktig Information

Bommen vid stranden

Kom ihåg att alltid låsa bommen till stranden ordentligt vid både in- och utfart, samt att aldrig lämna kodlåset öppet med koden synlig.

Gräsklippare

Om en gräsklippare går sönder eller dylikt är det viktigt att kontakta Teknikansvarig. Se förtroendevalda.