Arbetsdagar

Arbetsdagar 2023

Arbetsdagar hösten 2023 är 30 september och 21 oktober.

Arbetsdag 1 – 30/9 samling vid pumphuset 10:00.

Arbetsdag 2 – 21/10 samling vid pumphuset 10:00.

Arbetsuppgifter för båda dagarna blir att röja sly och buskage, samt att forsla
bort gamla rishögar ifrån tidigare arbetsdagar.