Arbetsdagar

Arbetsdagar 2020

Arbetsdag 9 maj

Du som avser att deltaga anmäl dig till Mattias eller Carola, senast den 6 maj.

 
Arbetsdag 30 maj

Mer info närmare arbetsdagen, p.g.a dessa osäkra tider.

Hösten: 5 september och 26 september