Förtroendevalda

Förteckning över förtroendevalda för verksamhetsåret bifogas utskick av årsmötesprotokoll.