Förtroendevalda

Förteckning över förtroendevalda för verksamhetsåret 2018-2019

 

Funktion Namn Väg Vald till
Styrelse    
Ordförande Mattias Samner B 4 2020
Vice ordförande Vakant    
Sekreterare Carola Eriksson S 1 2019
Kassör Börje Persson B 1 2019
Ledamot Sara Olsson H 16 2020
Suppleant Camilla Tegner S 6 2020
       
     
REVISORER    
Ordinarie Agneta Winö B 8 2019
  Jan-Olof Karlsson H 9 2019
Suppleant Lars Leander S 6 2019
       
VALBEREDNING    
Björnstigen Lotta Jansson B 7 2019
Haganäsvägen Eva Norén H 14 2019
Söderängsvägen Lena Eriksson S 8 2019
       
MIDSOMMARSTÅNG    
Haganäsvägen

Björnstigen

    2019

2020

 

Kontaktuppgifter Styrelse

 

Roll Namn Kontaktuppgifter
Ordförande Mattias Samner 018-252790, 0730334781

matte.samner@icloud.se

Vice ordförande Vakant  
Sekreterare Carola Eriksson 0705717215 carola.sandika@live.se
Kassör Börje Persson 018-555678, 0708-349938

borje.p@telia.com

Ledamot Sara Olsson 0733-887474

sara.olsson@live.se

Suppleant Camilla Tegner 076-3450750 camillat66@livr.se

 

 

Kontaktuppgifter Funktionsansvariga

 

Roll Namn Kontaktuppgifter
Hamnfogde Fredrik Pettersson 0707184070

fredrik@skadeservice.se

Vattenansvariga Hans Johansson

 

 

Torsten Eriksson

0720063948 hoj48@hotmail.se

 

0173-21205, 0705-695657

ssetoer@hotmail.com

Teknik/Gräsklipparansvarig Stig Stenberg 0173-10222
Skogsansvarig Hans Backman 018-421031, 0173-12339, 0730-521159

hassebackman@hotmail.com

Vägansvarig Berndt Magnusson  
Webbansvarig Andreas Lööf